Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Сообщение от Теодоры Янници / Греческий культурный центр /: СМИ о Греческом Культурном Центре (ГКЦ) / Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού με έδρα τη Μόσχα


«Греческий культурный центр» в Москве рад приветствовать вас.

Будучи общественной организацией, основанной немногочисленной группой меценатов, Центр ставит перед собой благородные цели сохранения и преумножения греческой культуры в России и дальнейшего укрепления и развития российско-греческого культурного взаимодействия.

Наши двери открыты для всех, кому небезразлична греческая культура и развитие эллинизма в России, дальнейшее укрепление духовных связей российского и греческого народов, имеющих глубокие исторические корни.
«Греческий культурный центр» с радостью поддержит новые идеи и проекты, способные духовно обогатить не только греков, но и интересующихся греческой культурой россиян.

Мы приглашаем к сотрудничеству меценатов и спонсоров, желающих и готовых содействовать достижению нашей общей цели, заключающейся в максимальном раскрытии и реализации потенциала эллинов и филэллинов России.

Рассчитываем на вашу помощь, ваш энтузиазм, ваши идеи и надеемся, что Центр станет очагом тепла и света, притягивающим всех интересующихся греческой культурой.


информационный бюллетень
отчет о деятельности ГКЦ за 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 гг.
Теодора Янници
Директор Центра
Ролик о деятельности Греческого культурного центра

See more:


Театр "Луны". Спектакль "Антигона". 21 февраля 2014 года: video

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού με έδρα τη Μόσχα είναι στην ευχάριστη θέση να σας καλωσορίσει στους κόλπους του. Αποτελώντας έναν κοινωνικό οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία μίας μικρής ομάδας χορηγών, το Κέντρο θέτει φιλόδοξους μεν ευγενείς δε στόχους διαφύλαξης και διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού στη Ρωσία και περαιτέρω ενίσχυσης και ανάπτυξης της ελληνορωσικής σύμπραξης. Είμαστε στη διάθεση όλων, όσους αγγίζει και ευαισθητοποιεί ο ελληνικός πολιτισμός και η ανάπτυξη του Ελληνισμού στη Ρωσία, η περαιτέρω ενίσχυση των πνευματικών συνδέσμων του ελληνικού και του ρωσικού λαού, που αντλούν από βαθιές ιστορικές ρίζες.
Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού με ιδιαίτερη χαρά θα στηρίξει νέες ιδέες και προγράμματα, ικανά να εμπλουτίσουν το πνευματικό και γνωστικό επίπεδο όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και όλων των Ρώσων που εκδηλώνουν ενδιαφέρον απέναντι στον ελληνικό πολιτισμό. Καλούμε να συνεργαστούν μαζί μας τους χορηγούς εκείνους που εκδηλώνουν επιθυμία και ετοιμότητα να συνδράμουν στην επίτευξη του κοινού μας στόχου και οράματος, τη μέγιστη αξιοποίηση του δυναμικού των Ελλήνων και Φιλελλήνων της Ρωσίας. Προσβλέπουμε στη βοήθεια, τον ενθουσιασμό, τις ιδέες σας και ελπίζουμε ότι το Κέντρο θα αποβεί σε εστία θέρμης και φωτός, ικανής να κεντρίσει και προσελκύσει το ενδιαφέρον αυτών που πονούν τον ελληνικό πολιτισμό.
Εκτενέστερη ενημέρωση για τη μέχρι τώρα δραστηριότητα και τα προγράμματα του Κ.Ε.Π. δύνασθε να αντλήσετε εδώ:
Ενημερωτικό δελτίο
Απολογισμός δράσης Κ.Ε.Π. έτους 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Θεοδώρα Γιαννίτση
Διευθύντρια
Κέντρου Ελληνικού
Πολιτισμού

Βλ. περισσότερα: http://www.hecucenter.ru/ru//


ΑΝΤΙΓΟΝΗ "Luna theater" Μοσχας, παρουσίαση της πρεμιέρας: video


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου