Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

ΚΑΡΟΛΟΣ ΣΑΡΓΟΛΟΓΟΣ: ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

http://www.youtube.com/watch?v=pU9pMETLNEU

ΚΑΡΟΛΟΣ ΣΑΡΓΟΛΟΓΟΣ: ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ 2013

http://www.youtube.com/watch?v=8Kazi1l37-s

ΚΑΡΟΛΟΣ ΣΑΡΓΟΛΟΓΟΣ: Diamond League Rome 2013

http://www.youtube.com/watch?v=FX7RtPtQLuE